Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
Лікар-кардіолог,
терапевт Наземець Тетяна Валеріївна

Кандидат медичних наук.

- Лікар-кардіолог.

- Лікар вищої категорії.

- Лікувальний стаж 17років.

Наземец Тетяна Валеріївна займається діагностикою та лікуванням захворювань серцево-судинної системи, а саме:
•артеріальна гіпертензія
• дисліпідемія,
• порушення серцевого ритму
• кардіоміопатія,
•серцева недостатність,
• ішемічна хвороба серця (ІХС),
• атеросклероз,
• набуті вади серця,
• нейроциркуляторна дистонія тощо

У медичному центрі Інсайт Медікал лікар кардіолог займається:
• консультуванням пацієнтів;
• проведенням різних діагностичних обстежень серця у дорослих;
• УЗ-дослідженням серця (ЕХО), ЕКГ (електрокардіограма) з розшифровкою результатів;
• складанням індивідуальної схеми лікування;
• проводить тривале спостереження за здоров'ям (ведення амбулаторної картки) пацієнта;
• впровадженням в практику нових методів профілактики, діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи у дорослих;
• веденням пацієнтів з вегетативними дисфункціями, ревматологічними захворюваннями; метаболічними кардиоміопатіями;
• організацією, при необхідності, консультацій вузькопрофільних фахівців, направленням на лабораторні аналізи і діагностику;

Освіта:
• Сумський Державний університет, медичний факультет. (2000р)
• Клінічна ординатура ГУ "ННЦ" Інститут кардіології  ім. акад. Н.Д. Стражеска "НАМН за фахом" кардіологія ".
• Очна аспірантура ГУ ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. Н.Д. Стражеска "НАМН. (2009-2011)
Науковий ступінь - кандидат медичних наук
Тема кандидатської дисертації: "Клініко-прогностична роль визначення рівня циркулюючого амінотермінального фрагмента промозгового натрійуретичного пептиду у хворих з хронічною серцевою недостатністю".

Післядипломна освіта та сертифікати:
• Сучасні досягнення та перспективи в лікуванні серцевої недостатності: шляхи впровадження в Україні (2013).
• Інтервенційні і медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця (2012 р).
• Ендотеліальна дисфункція у патогенезі серцево-судинних захворювань: фокус на артеріальну гіпертензію та хронічну серцеву недостатність (2012 р).
• Особливості терапії артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого віку (2010 р).
• Еходоплерографія серця (2009) КМАПО ім. Шупика.
• Вікові особливості ультразвукової діагностики захворювань серця (2006) КМАПО ім. П.Л.Шупика.

Лікар-кардіолог Наземец Т. В. нагороджена дипломом III ступеня на конференції молодих вчених ГУ ННЦ Інституту кардіології ім. акад. Н.Д. Стражеска НАМН, г. Киев (березень 2012р.), Присвяченій пам'яті академіка М.Д. Стражеска "Актуальні питання сучасної кардіології"
Лікар  Наземець Е.В. нагороджена дипломом на II науково-практичної конференції Української асоціації фахівців з СН "Сучасні досягнення та перспективи в лікуванні серцевої недостатності" (квітень 2012р.).
Лікар  Наземец Т. В. є автором 7 друкованих робіт, з них - 5 статей у провідних фахових виданнях, рекомендованих ДАК України.

Публікації лікаря:
• Залежність рівнів амінотермінального фрагмента промозгового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) показників основних клініко-демографічних, інструментальних та лабораторних досліджень, індексу якості життя і шкали оцінки клінічного стану у пацієнтів різних груп з хронічною серцевою недостатністю / Т. В. Наземец, А. В. Ляшенко, Т. І. Гавриленко // Кровообіг та гемостаз. - 2011. - № 1-2. - С. 77-81.
• Залежність змін концентрації циркулюючого амінотермінального фрагмента промозгового натрійуретичного пептиду на тлі лікування декомпенсованої хронічної серцевої недостатності від вихідних клініко-гемодинамічних показників і їх динаміки за період лікування / л. Г. Воронков, Т. В. Наземец, А. В. Ляшенко, Т. І. Гавриленко // Укр. Кардіологічний журнал. - 2011. - № 5. - С. 11-15.
• Виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю в залежності від вихідного рівня циркулюючого амінотермінального фрагмента промозгового натрійуретичного пептиду та від його динаміки за період лікування декомпенсації кровообігу / Л. Г. Воронков, Т. В. Наземец, А. В. Ляшенко, Т. І. Гавриленко // Укр. Кардіологічний журнал. - 2011. - № 6. - С. 48-52.
• Предиктори відсутності сприятливої ​​динаміки циркулюючого амінотермінального фрагмента промозгового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) протягом стаціонарного лікування декомпенсованої хронічної серцевої недостатності / Л. Г. Воронков, Т. В. Наземец, А. В. Ляшенко, Т. І. Гавриленко // кровообіг і гемостаз. - 2011. - № 3-4. - С. 11-14.
• Клініко-фармакодинамічніефекти аліскірен у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні гіпертонічного серця / Л. Г. Воронков, Т. В. Наземец, Т. І. Гавриленко, А. В. Ляшенко // Ліки України плюс. - 2011. - № 4. - С. 26-28.
• Наземец Т. В. Порівняльна характеристика рівнів амінотермінального фрагмента промозкового натрійуретичного пептиду (NT

 

Записатися на прийом

 

Відгуки: