Лабораторні дослідження

Аналізи. Лабораторні дослідження: ціни

Інфекції
Анти-лямблії Ig (G + M) 185,00 грн.
Анти-Borrelioses IgG 200,00 грн.
Анти-Borrelioses IgМ 200,00 грн.
Інші дослідження
RW (Реакція Вассермана) 185,00 грн.
Антитіла до еритроцитів за системою Резус (антирезусні антитіла) 250,00 грн.
Антитіла до эритроцитів за системою АВО (гемолізіни) 250,00 грн.
Інсулін 165,00 грн.
Вітамін В12 (цианокобаламін) 185,00 грн.
Антитіла Ig M до капсидного антигена вірусу Епштейна- Барр (VSA Ig M) 165,00 грн.
Антитела Ig G до ранього антигену вірусу Епштейна- Барр (EA Ig G) 165,00 грн.
Антитіла Ig G до ядерного антигену вірусу Епштейна- Барр (EBNA Ig G) 165,00 грн.
Антитіла до мікросомального антигену 250,00 грн.
Антинуклеарні антитіла 385,00 грн.
Мікоплазма IST 345,00 грн.
Анти-опісторхіси Ig G 185,00 грн.
Анти-трихінели Ig G 185,00 грн.
Анти-токсокари Ig G 235,00 грн.
Анти-ехінококи Ig G 185,00 грн.
Анти-аскариди Ig G 300,00 грн.
Helicobacter pylori (Ig G) 165,00 грн.
Імуноглобулін Е (Ig Е) 175,00 грн.
Плацентарний лактоген 215,00 грн.
Антитіла Ig G до двухспіральной ДНК (ADNA2) 135,00 грн.
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) 585,00 грн.
AF Genital 500,00 грн.
Імуноглобуліни класів Ig A, Ig M, Ig G 350,00 грн.
Біохімічні дослідження
Толерантність до глюкози 85,00 грн.
Загальний білок 65,00 грн.
Імунограма 365,00 грн.
Амілаза загальна 65,00 грн.
Калій 85,00 грн.
Амілаза панкреатична 65,00 грн.
Креатинфосфокіназа 165,00 грн.
Тимолова проба 150,00 грн.
Ревмопроби (АСЛ-О, РФ, СРБ) 195,00 грн.
Альбумін 65,00 грн.
Антистрептолізін О 75,00 грн.
С-реактивний білок 75,00 грн.
Ревматоїдний фактор 80,00 грн.
С-пептид 165,00 грн.
Ферритин 180,00 грн.
Білірубін загальний 65,00 грн.
Білірубін прямий 65,00 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 65,00 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 65,00 грн.
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) 65,00 грн.
Лужна фосфатаза 70,00 грн.
Загальний холестерин 65,00 грн.
Холестерин липопротеїдів високої щільності 65,00 грн.
Холестерин липопротеїдів низької щільності 70,00 грн.
Триглицериди 65,00 грн.
Ліпідограма (холестерин, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ, холестерин ЛОНЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності) 235,00 грн.
Кальцій 65,00 грн.
Магній 85,00 грн.
Глюкоза крові 80,00 грн.
Альбумін в сечі (мікроальбумінурія) 135,00 грн.
Глікований гемоглобін 165,00 грн.
Фруктозамін 195,00 грн.
Креатинін 65,00 грн.
Сечовина 65,00 грн.
Сечова кислота 65,00 грн.
Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, загальний білок) 295,00 грн.
Білкові фракції (загальний білок, альбуміни %, глобуліни %, коефіцієнт а/г) 145,00 грн.
Натрій 85,00 грн.
Хлор 85,00 грн.
Залізо 65,00 грн.
Азот сечовини крові 65,00 грн.
Фосфор 70,00 грн.
Гомоцистеїн 450,00 грн.
Фолієва кислота 195,00 грн.
Трансферрин 165,00 грн.
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова к-та, азот сечовини крові) 205,00 грн.
Пакет мікроелементів (кальцій, магній, натрій, хлор, залізо, калій, фосфор) 445,00 грн.
Ліпаза 85,00 грн.
Активність холінестерази 105,00 грн.
Фібриноген 95,00 грн.
Кальцій іонізований 95,00 грн.
Насичення трансферрину залізом 265,00 грн.
Лактатдегідрогеназа 70,00 грн.
Бактеріологія
Бактеріологічне дослідження на флору та чутливість до а/б 285,00 грн.
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 335,00 грн.
Бактеріологічне дослідження на гриби роду Candida та чутливість до а/б 265,00 грн.
Культуральна діагностика дріжджоподібних та паразитарних грибів 195,00 грн.
Визначення антитіл до інфекцій
Антитіла Ig G до токсоплазми (Tox. gondii) 165,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) 185,00 грн.
Антитіла Ig G до цитомегаловирусу (СMV) 155,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу краснухи (Rubella) 155,00 грн.
Антитіла Ig M до вірусу краснухи (Rubella) 155,00 грн.
Антитіла Ig M до токсоплазми (Tox. gondii) 165,00 грн.
Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) 165,00 грн.
Антитіла Ig M до цитомегаловирусу (СMV) 155,00 грн.
Антитіла Ig M (Сhl.trachomatis) 165,00 грн.
Антитіла Ig G (Сhl.trachomatis) 165,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1 тип (HSV-1) 235,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 2 тип (HSV-2) 165,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 тип (HSV-6) 225,00 грн.
Антитіла Ig M до вірусу Varicella zoster 185,00 грн.
Антитіла Ig G до вірусу Varicella zoster 185,00 грн.
Антитіла Ig G Mycoplasma hominis 165,00 грн.
Антитіла Ig M Mycoplasma hominis 185,00 грн.
Антитіла Ig G Mycoplasma pneumoniae 175,00 грн.
Антитіла Ig G Ureaplasma urealiticum 165,00 грн.
Антитіла Ig G Trichomonas vaginalis 175,00 грн.
Антитіла Ig G (Сhl.pneumoniae+psitaci) 155,00 грн.
Антитіла до Treponema Pallidum Ig (М+G) 230,00 грн.
Гепатити
Антитіла Ig (G + M) HCV 235,00 грн.
Антитіла core Ag, NS3, NS4, NS5 HCV 255,00 грн.
Вірус гепатиту В (HBV) , ПЛР якісний 295,00 грн.
Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР якісний 345,00 грн.
Генотипування вірусу гепатиту С (HCV), ПЛР 435,00 грн.
Антитіла IgM HCV 175,00 грн.
HBs-антиген (HBs Ag) 185,00 грн.
Антитіла IgG к HBs Ag 185,00 грн.
HBe-антиген (HBe Ag) 215,00 грн.
Антитіла IgG к HBe Ag 190,00 грн.
Антитіла IgM к HBc Ag 185,00 грн.
Антитіла IgG к HBc Ag 215,00 грн.
Антитіла Ig M (HAV Ig M) 215,00 грн.
Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР кільк.,Real-Time 615,00 грн.
Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР кільк.,Real-Time 735,00 грн.
Гормональні дослідження
Эстріол вільний 165,00 грн.
Тестостерон вільний 195,00 грн.
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 165,00 грн.
Прогестерон 165,00 грн.
Пролактин 165,00 грн.
Тестостерон загальний 160,00 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 165,00 грн.
Эстрадіол 165,00 грн.
ТТГ (тиреотропний гормон) 165,00 грн.
Т 4 вільний (тироксин вільний) 165,00 грн.
Антитіла до тіреоглобуліну (анті-ТГ) 165,00 грн.
Антитіла до тіреоїдної пероксидази (анті-ТРО) 185,00 грн.
Дегидроепіандростеронсульфат (DHEA) 165,00 грн.
Кортизол 215,00 грн.
Т3 вільний (трийодтиронин вільний) 165,00 грн.
Сексзв`язуючий глобулін 165,00 грн.
Паратиреоїдний гормон (РТН) 165,00 грн.
АКТГ/адренокортикотропний гормон 175,00 грн.
17 оксіпрогестерон 165,00 грн.
Соматотропний гормон 245,00 грн.
Тиреоглобулин (ТГ) 165,00 грн.
Антитела к рецепторам ТТГ 450,00 грн.
Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний, секс-зв'язуючий глобулін, ІСТ) 265,00 грн.
Діагностика інекцій методом ПЛР
Трихомонада, ПЛР якісний 165,00 грн.
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЛР якісний 165,00 грн.
Хламідія (Chlamidia Trachomatis), ПЛР якісний 165,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР якісний 165,00 грн.
Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний 165,00 грн.
Цитомегаловірус, ПЛР якісний 165,00 грн.
Вірус простого герпесу 1 та 2 тип, ПЛР якісний 165,00 грн.
Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV) 16,18, ПЛР 165,00 грн.
Кандида (Candida albicans), ПЦР як. 165,00 грн.
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР якісний 165,00 грн.
Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV) 6,11, ПЛР 165,00 грн.
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР якісний 215,00 грн.
Токсоплазма ПЛР якісний 165,00 грн.
Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV) СКРИН
(високоонкогенна панель - 11 типів)
215,00 грн.
Вірус герпесу 6 тип, ПЛР якісний 215,00 грн.
Вірус Епштейна-Барра, ПЛР якісний 185,00 грн.
Вірус Varicella zoster (3 тип герпеса), ПЛР якісний 165,00 грн.
Вірус папіломи людини (ВПЛ) високоонкогенного ризику типів 16,18,31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59 (ПЛР кільк.,без генотипування).,Real-Time 415,00 грн.
Вірус папіломи людини (ВПЛ) високоонкогенного ризику типів 16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (ПЛР якісний., з генотипуванням).,Real-Time 500,00 грн.
Вірус Епштейн-Барра, ПЛР кільк. 185,00 грн.
Кандида, визначення виду (Candida albicans + crusei + glabrata), ПЛР якісний 165,00 грн.
Вірус простого герпесу тип 1 и 2, ПЛР типування якісний 165,00 грн.
Фемофлор® 16, ПЛР кільк.,Real-Time 750,00 грн.
Фемофлор® Скрин, ПЛР кільк.,Real-Time 695,00 грн.
Вірус папіломи людини (ВПЛ) высокоонкогенного ризику типів 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82, (ПЛР кільк., з генотипуванням),Real-Time 500,00 грн.
Андрофлор® Скрин, ПЛР кільк.,Real-Time 950,00 грн.
Загально-клінічні дослідження
Загальний аналіз сечі 100,00 грн.
Аналіз сечі за Нечіпоренко 85,00 грн.
Двостаканна проба сечі 85,00 грн.
Тристаканна проба сечі 150,00 грн.
Мікроскопія осаду сечі 85,00 грн.
Аналіз калу на яйцяглист 95,00 грн.
Аналіз калу на приховану кров 95,00 грн.
Копрограма 115,00 грн.
Зішкребок на ентеробіоз 95,00 грн.
Клінічні дослідження
Розгорнутий аналіз крові 165,00 грн.
Визначення групи крові за системою АВО і резус - фактор 135,00 грн.
Лейкограма 95,00 грн.
Терморезистентность еритроцитів 65,00 грн.
Мікроскопічні дослідження
Мікроскопія секрету передміхурової залози 95,00 грн.
Мікроскопія осаду сечі після масажу п.ж. 95,00 грн.
Мікроскопія виділень чоловічих статевих органів 95,00 грн.
Мікроскопія виділень жіночих статевих органів 95,00 грн.
Мікроскопія на паразитарні гриби 95,00 грн.
Тест-контакт з цервікальної слизом 225,00 грн.
Онкомаркери
Раковоембріональний антиген (РЕА) 175,00 грн.
Яєчників (СА-125) 175,00 грн.
Молочної залози (СА-15-3) 195,00 грн.
Простатоспецифічний антиген вільний (ПСА вільний) 155,00 грн.
Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА загальний) 155,00 грн.
Підшлункової залози (СА - 19-9) 265,00 грн.
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 350,00 грн.
Ранній онкомаркер яєчників (HE4) 450,00 грн.
НЕ+СА-125, індекс ROMA 650,00 грн.
Репродуктивні дослідження
Betta-ХГЛ 165,00 грн.
Альфафетопротеїн 165,00 грн.
РАРР (білок асоційований з вагітністю) 195,00 грн.
Антитіла до фосфоліпідів (Ig G) СКРИН (кардіоліпіну, фосфатіділ серіну, фосфатіділ інозітолу, фосфатіділова кислота, бета-2 глікопротеїну) 215,00 грн.
Антитіла до фосфоліпідів (Ig M) СКРИН (кардіоліпіну, фосфатіділ серіну, фосфатіділ інозітолу, фосфатіділова кислота, бета-2 глікопротеїну) 215,00 грн.
Антимітохондріальні антитіла 365,00 грн.
Антитіла до сперматозоїдів, якіс. 315,00 грн.
Пренатальна діагностика в І триместрі (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPP-A, вільний- Betta-ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5® (Siemens) 295,00 грн.
Пренатальна діагностика в ІІ триместрі (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в 16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, Естріол вільний, АФП)для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA-5® (Siemens) 345,00 грн.
Вільний- Betta-ХГЛ 165,00 грн.
Індекс НОМА 185,00 грн.
Betta-ХГЛ для вагітних (код 1003) 185,00 грн.
Система згортання крові
Коагулограма (протромбіновий час, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген) 215,00 грн.
Визначення протромбінового індексу 85,00 грн.
Протромбіновий час (РТ) 95,00 грн.
Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 95,00 грн.
Тромбіновий час (ТТ) 75,00 грн.
Д-димер 215,00 грн.
Вовчаночний антикоагулянт 250,00 грн.
АЧТЧ 115,00 грн.
Цитологічні дослідження
Цитоморфологічна діагностика передпухлинних і пухлинних захворювань жіночих статевих органів 115,00 грн.
Кольпоцитоморфологічна діагностика (1 скло) 150,00 грн.
Пункційна цитологія (шкіра, легені, лімфатичні вузли, молочна залоза, м'які тканини, печінка, підшлункова залоза, передміхурова залоза, щитовидна залоза, яєчко, яєчники) 145,00 грн.
Ексфоліотивна цитологія (транссудати, секрети, екскрети, екссудати) 145,00 грн.
р16ІNК4А 300,00 грн.
Кі-67 300,00 грн.
PAP-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 265,00 грн.
Біопсія шийки матки 330,00 грн.
Біопсія шкіри (доброякісні пухзлини і пухлиноподібні процеси) 380,00 грн.
ПГД після ексцизії та конізації шийки матки 380,00 грн.
Біопсія стравоходу 510,00 грн.
Біопсія шлунку 510,00 грн.
Цитологічне дослідження матеріалу з шлунково-кишкового тракту 250,00 грн.
Біопсія 12-палої кишки при підозрі на целіакію 810,00 грн.

+380 (80) 033-76-79+380 (44) 392-88-89