Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
Ультразвукова доплерографія (УЗДГ)

Метод заснований на ефекті Доплера (зміна частоти ультразвуку, відбитого від рухомого середовища). Зсув частоти залежить від швидкості руху крові в судинах і кута нахилу датчика до напрямку кровотоку. Метод дає змогу через шкіру проводити вимірювання лінійної швидкості кровотоку в екстракраніальних відділах каротидної і екстравертебральної систем. Аналіз даних проводиться на основі наступних ознак: наявності руху крові, напрямок (антеградний або ретроградний), асиметрія швидкостей кровотоку (у нормі не перевищує 30%).

При тромбозі внутрішньої сонної артерії спостерігається позитивний тест ретроградного кровотоку в надблоковій артерії. Стеноз діагностується у разі розходження швидкостей кровотоку більше ніж на 30% для каротидних і 50% для хребетних судин.

При оклюзії хребетної артерії кровотік із боку ураження не виявляється.

Нейросонографія + доплерографія дають змогу діагностувати зниження кровотоку в інтракраніальних артеріях і венозних синусах, аномалії судин і спинного мозку новонароджених.

Нейросонографія (НСГ)

Метод двомірного ультразвукового дослідження анатомічних структур головного мозку, в якому використовується властивість звуку відбиватися від кордонів тканинних структур. Акустичні вікна: велике і мале джерельце, дефекти кісток черепа, збільшені шви, великий потиличний отвір у новонароджених. Метод неінвазивний, не вимагає попередньої підготовки і дає змогу простежити динаміку патологічного процесу в режимі реального часу. Зображення представлене на екрані монітора у вигляді сигналів гіпер-, гіпо- і анехогенної щільності.

  • Гіперехогенну щільність мають кров, кістки черепа, дуплікатури твердої мозкової оболонки, судинні сплетіння шлуночків, борозни і щілини, великі судини.
  • Анехогенну щільність мають лікворна система головного мозку, порожнина прозорої перегородки, кісти.
  • Гіпоехогенну щільність мають речовини головного мозку, півкулі мозочка, черв мозочка, стовбур мозку. Базальні ганглії, зорові горби відрізняються підвищеною щільністю щодо паренхіми мозку, особливо у новонароджених.

Існують стандартні площині дослідження: коронарні, сагітальні, парасагітальні, аксіальні.

Метод використовується для пренатальної та післянатальної діагностики вад розвитку головного мозку гіпоксично-ішемічного, геморагічного, травматичного і запальних ушкоджень головного мозку і їхніх наслідків; пухлин.

Ознакою перенесеної церебральної ішемії з організацією некрозу є наявність перивентрикулярних і субкортикальних, анехогенних осередків. Розширення міжпівкульної щілини, субарахноїдальних просторів, симетричне розширення шлуночкової системи відображає атрофічні зміни мозкової тканини після гіпоксичного набряку мозку.

Крововиливи представляють гіперехогенні утворення з чіткими контурами, розташовані субепендімально, інтра- або перивентрикулярно, зустрічаються субкортикальні осередки. Метод дає змогу діагностувати проочні крововиливи епі- та субдуральні гематоми у дітей грудного віку.

Запальні захворювання проявляються розширенням і підвищенням ехогенності борозен, збільшенням ехогенності паренхіми мозку, розширенням міжпівкульної щілини.

Діагностика вад розвитку мозку: Денді-Уолкера, Арнольда-Кіарі, гідроцефалії, зокрема і на пренатальному етапі дозрівання мозку.

Комп'ютерна томографія (КТ)

Комп'ютерна томографія - це метод двовимірної діагностики осередкового ураження головного мозку. При ряді захворювань КТ є методом вибору і має переваги перед МРТ (епідуральні та субдуральні крововиливи). Метод неінвазивний, але вимагає попередньої підготовки дітей. Дітям віком до 4-5 років проводиться загальний наркоз.

Метод грунтується на оцінці поглинаючої здатності тканин при проходженні крізь них пучка рентгенівських променів. Інформація щодо поглинаючої здатності тканини математично аналізується, на підставі цього визначається коефіцієнти абсорбції (КА) і створюється їх просторовий розподіл на матриці. Спектр отриманої інформації від об'єкта представлений у вигляді білого (кров, кальцинати), чорного (ліквор) і різних відтінків сірого кольору (речовина мозку). Вогнища білого кольору називають осередками підвищеної щільності, темні - вогнищами зниженої, сірі - ізоденсивними.

Показання до проведення КТ: наявність загальномозкових порушень і осередкової неврологічної симптоматики (осередкові судоми, симптоми ураження черепних нервів, наявність альтернуючих симптомів, рухових порушень у вигляді парезів, що гостро виникли, атактичного та гіперкінетичного синдрому).

Для посилення сигналу використовують контрасти, які мають подібну реологію з показниками крові.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)

Метод грунтується на використанні відмінностей магнітного резонансу в нормальних та патологічно змінених тканинах. При опроміненні органу радіочастотними імпульсами (РЧІ) відбувається збудження протонів і перехід їх на більш високий енергетичний рівень. Після припинення дії РЧІ протони повертаються на вихідну позицію і відновлюють початкову орієнтацію магнітних осей відносно зовнішнього поля. При цьому ядра атомів віддають отриману ними енергію навколишньої структурної решітки. Це супроводжується збільшенням поздовжньої намагніченості, яка відновлюється до 63% від вихідної і позначається як режим Т1.

Режим Т1 - це константа, що характеризує середній час перебування протонів на верхньому енергетичному рівні. Вогнища ішемії в цьому режимі мають знижену щільність, крововиливи і синці - підвищену.

Режим Т2 - константа, що характеризує швидкість розпаду синхронної процесії протонів. Осередок ішемії в режимі Т2 має підвищену щільність, крововиливи - знижену.

Кальцифікати дають сигнали низької інтенсивності в обох режимах.

Осередки демієлінізації спостерігаються в Т2-режимі та візуалізуються у вигляді осередків підвищеної щільності.

Магнітно-резонансна ангіографія дає змогу діагностувати аневризми артеріальних судин головного мозку, артеріовенозні мальформації, тромбози венозних синусів. МРТ краща перед КТ у всіх випадках, окрім виявлення свіжовтраченої (до 12 годин) крові, діагностики кальцинатів, кісткової патології.

Показання до проведення МРТ: демієлінізуючі захворювання ЦНС (гострий енцефаломієліт, розсіяний склероз), факоматози, хвороба Вільсона-Коновалова, Галлервордена-Шпатца, ураження нервової системи при імунодефіцитних станах, нейросаркоідоз, ВІЛ, пухлини ЦНС, вади розвитку, запальні захворювання ЦНС, захворювання спинного мозку та ін.

Протипоказання: хворі з імплантованими введеннями ритму, металеві коронки у порожнині рота, наявність протезів із металу.

Для посилення сигналу використовують контраст.

При синкопальних станах проводиться електроенцефалографія, також її асиметричні показники є додатковою ознакою пухлинного росту. Для діагностики нервово-м'язової патології проводиться електроміографія.

Визначити необхідний спектр обстежень може лише грамотний невролог на основі кваліфікованого діагностичного пошуку, щоб дослідження не були травматичними і неінформативними для діагностики даного випадку.

У медичному центрі «Інсайт Медікал» досвідчений дитячий невролог оцінить стан розвитку нервової системи і психіки дитини. Відповість на всі хвилюючі Вас питання, запропонує оптимальні шляхи вирішення проблем, що склалися, і, якщо потрібно, призначить додаткові методи дослідження, кваліфіковану схему лікування. У нашому медичному центрі також надають допомогу досвідчений логопед, дитячий психолог, дитячий масажист, педіатр. А також консультують дитячі кардіолог, ендокринолог, гастроентеролог, ортопед, ЛОР.

Наші фахівці високого рівня кваліфікації завжди готові прийти на допомогу, щоб Ваш малюк ріс міцним і здоровим.