Логопедія

Дислалія - це порушення звуковимови, яке не пов'язане з порушенням слуху, іннервації мовного апарату або вадами розумового розвитку. Є найчастішим мовним порушенням.

Найчастіші причини

Порушення артикуляційного апарату - неправильний прикус, будова щелеп, вкорочення під'язикової вуздечки, високе піднебіння і ін.

Перші тижні життя - крик, що сигналізує про голод, біль і ін.

1-2 місяць - зосередження уваги на мовленні того, хто говорить, дитина затихає, уважно слухає, часто усміхається.

2-3 місяць - пошук обличчя того, хто говорить.

3 місяць - агукання.

4-6 місяць - лепет.

12 місяців - дитина вимовляє близько 10 слів.

1,5-2 роки - у мові дитини близько 40 слів, з’являються перші речення з 2 слів.