Психотерапія: статті та матеріали

Невроз - хвороба, в основі якої лежать психологічні проблеми та хронічний стрес. Симптоми і прояви неврозу.

Невроз є хворобою, в основі якої лежать психологічні проблеми і хронічний стрес, які життєво важливі та не вирішуються. Також в основі неврозу лежать і соматичні складові, вітальні потреби, відчуття власної значущості, любові, визнання, відчуття безпеки, які постійно або епізодично порушуються, не задовольняються. Наприклад, якщо дитині не давати почуття любові, захищеності, безумовного визнання, не вибудовувати умови, за яких він отримає чи не отримає любов батьків, то з великою ймовірністю може виникнути невроз. Особливо, якщо умови отримання заохочення від батьків важкодосяжні для дитини або завищені очікування батьків, або якщо у дитини немає чіткої програми, що значить бути добрим, теж виникає невроз.

Тривога і тривожний стан

За своєю суттю тривога – це емоційне переживання непрогнозованості майбутнього, страх без конкретики, незрозумілий страх. Тривога виконує важливу функцію в нашому житті. Невелика частка тривоги має охороняючий, захищаючий, передбачаючий механізм. Тривога – це нормальна реакція на стресор, який може допомогти впоратися з ним. Тривога – психологічний і фізіологічний стан, який включає в себе соматичний, емоційний, когнітивний і поведінковий компоненти. Водночас страх – це емоційна реакція на конкретну загрозу.

Системна сімейна психотерапія - одна з наймолодших психотерапевтичних шкіл, що розвивається останнім часом. Цей підхід виник після Другої світової війни, він розвивався в тісному співробітництві з кібернетикою і в цьому його суттєва відмінність від інших психотерапевтичних підходів.
Важливо зрозуміти з самого початку, що людина при цьому підході не є об'єктом впливу і клієнтом. Клієнтом є вся родина, вся сімейна система, саме вона - об'єкт психотерапевтичного впливу.

Психотерапія - це тривала спільна робота психотерапевта і людини над глибинним розумінням його особистості, особливостей та індивідуального життєвого шляху, що він проживає. Для того, щоб така глибинна робота відбувалася, необхідно час. Неможливо передбачити, скільки знадобиться зустрічей із психотерапевтом, аби здійснити необхідну індивідуальну терапію, адже це безпосередньо залежить від індивідуальних потреб клієнта. Існує мінімум, який необхідний для того, щоб почали відбуватися зміни - це 3-5 зустрічей. Але дуже важливо розуміти, що все індивідуально та багато в чому залежить від Вас, від Вашої активності, мотивації та налаштованості на роботу. Проте результат такої роботи Вас порадує - це шлях досягнення внутрішньої свободи, можливості впливати на своє життя та її якість.